ยินดีต้อนรับสู่

Greenovation Learning Center


Greenovation

มุ่งเน้นสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมสีเขียว รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถ ใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อ่านต่อ