ที่ตั้งโครงการ

  บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกสูง 21 ชั้น เนื้อที่ทั้งหมดกว่า 14,500 ตร.ม. แห่งใหม่บริเวณริมถนนสุขุมวิท62 ใกล้บีทีเอสบางจาก ในชื่อ เอ็มทาวเวอร์ (M Tower)
ตัวอาคารสร้างด้วยกระจกขนาดใหญ่ทั้งบาน ทำให้เห็นทัศนียภาพโดยรอบ พื้นที่สำนักงานถูกออกแบบให้มีความสูงจากพื้นจรดฝ้าถึง 3.20 เมตรมีส่วนที่เป็นร้านค้าปลีก-บริการ, ธนาคาร, ร้านอาหาร, โรงอาหาร, ร้านกาแฟและสวนบนชั้น 10


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน กำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวันและจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ 

 ขยายกิจการสู่ธุรกิจการค้าน้ำมัน
 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

  บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ


รางวัลและการรับรอง

  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ 4 รางวัล ในงานAsia Sustainability Reporting
Awards (ASRA) 2017 ในฐานะThe Winner ประกอบด้วย

 รางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปีหรือAsia’s Sustainability Report of the Year
จาก H.E. Mr. Scott Wightman,the British High Commissioner ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีความเป็นผู้นำในการจัดทำรายงานความยั่งยืนและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 รางวัลการรายงานที่แสดงสารัตภาพยอดเยี่ยม (Asia’s Best Materiality Reporting) (Joint Winner)
 รางวัลการรายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม(Asia’s Best Stakeholder Reporting) 
 รางวัลการรายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยม (Asia’s Best Community Reporting) ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ มีความโดดเด่นด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน รายงานประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนครอบคลุม มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ

  ทั้งนี้มี 69 บริษัทจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner in Singapore
ณ Eden Hall สิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้